PAKIETY SYSTEMU System ENOVA365

PAKIETY SYSTEMU

System enova365 sprzedawany jest w trzech odmianach funkcjonalnych – w „trzech kolorach”. W związku z tym system enova365 może rozwijać się wraz z rosnącymi potrzebami Użytkownika. W tym przypadku zamiast kosztownej wymiany oprogramowania mamy do czynienia wyłącznie z rozszerzeniem funkcjonalności.

 

 

Wersja srebrna

 
System w wersji srebrnej przeznaczony jest dla małych i średnich firm. Do obsługi podatkowo – finansowej Podatników zaproponowano w tym rozwiązaniu    Księgę Przychodów i Rozchodów. Wersja srebrna oferuje standardową  funkcjonalność    modułów zaprojektowaną przez producenta.

enova-srebrna

 

Wersja złota

Z myślą o wymagających Użytkownikach, którzy prowadzą księgowość w oparciu o plan kont, stworzony został system w wersji złotej. Adresowany jest głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw. Moduły obsługujące działy sprzedaży i kadrowo-płacowy posiadają wzbogaconą funkcjonalność w stosunku do wersji srebrnej, a cały system jest wyposażony w mechanizm definiowania przez Użytkownika dodatkowych pól (cech) do dowolnych elementów systemu. W ten sposób Użytkownik samodzielnie rozszerza funkcjonalność systemu. Zdefiniowane cechy mogą być wykorzystane w prezentacji danych oraz przy tworzeniu raportów i analiz.

enova-zlota

 

Wersja platynowa

To rozwiązanie, które jest w stanie zaspokoić najwyższe wymagania Użytkownika. System w tej wersji podlega praktycznie nieograniczonej rozbudowie. Jego konstrukcja umożliwia „doczytywanie” zewnętrznych modułów DLL tworzonych przez integratorów systemu niezależnie od producenta. API – jest to biblioteka klas .NET umożliwiająca zarządzanie obiektami składającymi się na system enova365.
Dzięki tej bibliotece istnieje możliwość wpływania na edytowane dane, np. poprzez dopisywanie specjalizowanych (formatek, funkcji), które rozszerzają standardową funkcjonalność systemu o funkcjonalność dedykowaną dla danej firmy. Stąd też lepiej można dostosować system enova365 do potrzeb Użytkownika, w tym umożliwić współpracę enova365 z innymi aplikacjami. Przykładem takiego rozwiązania jest możliwość rozszerzania karty kontrahenta, karty towaru np. o dane związane z normą ISO czy też, przygotowanie własnej (poza standardową wprowadzoną w programie) procedury importu danych z plików RCP (Rejestrator Czasu Pracy) umożliwiającej przygotowanie danych dla szczegółowego rozliczenia czasu pracy na poziomie programu płacowego. Innym przykładem zastosowania wykorzystania API jest połączenie modułu księgowego ze specjalizowaną aplikacją do sprzedaży samochodów albo do produkcji okien.

enova-platynowa