CECHY PRODUKTU System enova365

CECHY PRODUKTU

 

FUNKCJONALNA

Ma wszystko, czego potrzebuje nowoczesna firma z aspiracjami!

Rozszerzenie funkcjonalności jest dostępne od ręki. Przedsiębiorstwo 1ewykorzystuje zawsze 100% możliwości programu. A kiedy firma się rozwija – rośnie razem z nią.
enova365 wspiera nowoczesne metody zarządzania i zapewnia optymalizację procesów firmy. Pozwala planować podejmowane w firmie działania, wyznaczać pracownikom zadania oraz dokonywać bieżących analiz na podstawie unikalnych raportów i zestawień.

 

 

 

MOBILNA

Jeden system o wielu twarzach !

Użytkownik może wybrać sposób korzystania z systemu według swoich preferencji wybierając interfejs: okienkowy, przeglądarkowy, dotykowy 2e(wkrótce również komórkowy), mając gwarancję, że pracuje na tym samym systemie.
enova365 to jedyny multiinterfejsowy system w Polsce, który na poziomie bazy danych, logiki biznesowej pozostaje taki sam

 

 

3e

MODUŁOWA

Zarządzaj firmą przy użyciu jednej aplikacji

System buduje się z modułów, przeznaczonych dla każdego działu firmy, określając liczbę potrzebnych stanowisk pracy.
Moduły mogą działać samodzielnie, ale jako system zintegrowany enova365 ma wspólną bazę danych. Oznacza to prosty dostęp do informacji ze współpracujących modułów. Dzięki ich odpowiedniemu doborowi i precyzyjnej konfiguracji na etapie wdrożenia, program zostaje idealnie dostosowany do potrzeb firmy.

 

 

 

SKALOWANA

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa aplikację łatwo rozbudować w odpowiedzi na nowe wymagania wobec systemu lub rosnące zatrudnienie. Moduły są wybierane spośród trzech wariantów funkcjonalnych.4e
System może rozwijać się wraz z firmą, bez konieczności reorganizacji, wymiany i konwersji baz czy migracji danych. enova365 wnosi więc do firmy potencjał rozwojowy – dbając, by system dostosowywał się do skali biznesu, a nie firma do systemu.

 

 

5e

AKTUALNA

enova365 jest zawsze na bieżąco ze sprawdzonymi trendami w danych obszarach biznesowych oraz zgodna z polskim prawem. Zespół projektowy zorientowany jest na natychmiastowe dostosowanie programu do zmian w przepisach. Zapewniając jednocześnie stabilność systemu oraz bezpieczeństwo danych.

Bezpłatne aktualizacje można pobrać prosto z naszej strony www.

 

 

 

DOSTOSOWANA DO POTRZEB

enova365 jest  szyta na miarę

W enova365 można dostosować wygląd i obsługę interfejsu do indywidualnych preferencji. Użytkownik definiuje menu ulubionych zakładek oraz wygląd list poprzez dodawanie oraz usuwanie kolumn z danymi. Określa własne filtry danych, 6ekolorowanie pozycji na liście oraz parametry eksportu danych. Komfort pracy przekłada się na wyższą efektywność pracownika.
Aplikacja należy do kategorii systemów specjalistycznych – wspiera podejmowanie decyzji, a także pomaga w rozwiązywaniu nawet złożonych zagadnień biznesowych.
enova365 wspiera standaryzację realizowanych procesów, a ich automatyzacja pozwala wyeliminować błędy popełniane przez pracowników