ŚRODKI TRWAŁE System Streamsoft

ŚRODKI TRWAŁE

Moduł Środki trwałe ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i amortyzację majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym. Moduł jest w pełni zintegrowany z systemem finansowo-księgowym, co umożliwia kompletną dekretację obliczanych odpisów oraz dokumentów obrotu majątkiem.

 

Podstawowa funkcjonalność:

  • Ewidencja i historia majątku
  • Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy
  • Wydruki i zestawienia
  • Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego
  • Inwentaryzacja majątku za pomocą urządzeń
  • Wartość odzyskana

Inne funkcjonalności:

  • Uwzględnienie szczególnych przypadków amortyzacji jak amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne.
  • Ograniczenie wartości środka trwałego, dla której amortyzacja stanowi koszt uzyskania.
  • Księgowanie odpisów amortyzacyjnych oraz dokumentów obrotu do modułu finansowo-księgowego.
  • Otwarcie i zamknięcie roku obrachunkowego w dowolnym miesiącu kalendarzowym.