STREAMSOFT PRESTIŻ Systemy ERP

StreamSoft Prestiż

streamsoft

Cała firma w jednym systemie

Streamsoft Prestiż to oprogramowanie modułowe dla średniej i dużej firmy produkcyjnej oraz handlowo-usługowej.
Streamsoft Prestiż zastępuje rozproszone w różnych działach firmy – osobne programy do rejestrowania danych z produkcji, księgowości, kadr i płac, magazynu czy sprzedaży.