BI (Business Intelligence) System Streamsoft

BI

Streamsoft Business Intelligence (Streamsoft BI) to nowoczesny system informacji zarządczej, oparty na technologii hurtowni danych (ang. Data Warehouse) i kostkach OLAP. Współpracuje z systemem ERP Streamsoft Prestiż, dzięki czemu raporty tworzone w systemie są kompatybilne (zgodne) z kolejnymi wersjami systemów ERP oferowanych przez Streamsoft. Narzędzie takie jak Streamsoft BI umożliwia prezentację danych w uproszczony i przejrzysty sposób. Dane analizowane są w wielu wymiarach, w zależności od potrzeb ich odbiorców, którymi są menadżerowie, analitycy, kontrahenci, pracownicy.

1

 

Obszary analityczne w systemie Streamsoft BI

r

Standardowe funkcjonalności:

 • Uporządkowanie raportowania strategicznego i operacyjnego
 • Uproszczenie zarządzania informacją
 • Zapewnienie dostępu do informacji w odpowiednim czasie
 • Czytelna wizualizacja informacji dla decydentów
 • Proste i zaawansowane analizy danych w wielu wymiarach
 • Wykonanie analizy zyskowności produktów
 • Określenie kluczowych klientów w poszczególnych branżach
 • Śledzenie poziomu rabatów w podziale na klientów i produkty
 • Sprawdzenie stopnia wykonania planów
 • Przewidywanie nieprawidłowych zachowań lub transakcji
 • Prognozowanie
 • Badanie trendów
 • Wyszukiwanie zależności między danymi

 

Wersje funkcjonalne systemu Streamsoft BI

System Streamsoft Business Intelligence dostępny jest w dwóch wersjach funkcjonalnych:

 1. Streamsoft BI Standard – przeznaczony jest dla firm operujących na relatywnie niewielkich bazach danych. W wersji Standard dostępne są analizy w zakresie sprzedaży, zaopatrzenia, magazynów, a także rozrachunków. System umożliwia również analizowanie danych dostępnych w module Produkt
 2. Streamsoft BI Premium – Premium jest produktem dla bardziej wymagających klientów, których potrzeby analityczne wykraczają poza obszar gospodarki magazynowej. Wersja Premium umożliwia również analizowanie przepływów pieniężnych (rozrachunki, płatności) oraz danych dotyczących produkcji,obsługiwanych przez moduł Zarządzania Produkcją