KADRY I PŁACE System Streamsoft

KADRY I PŁACE

Kadry i Płace to moduł spełniający wszystkie wymogi systemu do obsługi działu kadrowo-płacowego. Przeznaczony jest dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.

g

Współpraca z „Płatnikiem”

Moduł w pełni współpracuje z programem Płatnik, rozprowadzanym przez oddziały ZUS do rozliczeń zasiłków chorobowych i funduszy emerytalno- rentowych. Pozwala też na generowanie deklaracji zgłoszeniowych wszystkich typów, zarówno pracowników jak i pracodawcy.

e-Deklaracje

W systemie Streamsoft Prestiż dostępne są funkcjonalności umożliwiające składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – co ułatwia i skraca przedsiębiorcom czas załatwiania spraw podatkowych. Z modułu Kadry i Płace, do systemu e-Deklaracje, możliwe jest wysyłanie następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8S, PIT- R i IFT-1/ IFT-1R.

 

Zaawansowane rozwiązania dostępne w wersji Prestiż:

– Bogata biblioteka wzorców algorytmów, pozwalających bardzo szybko ułożyć algorytmy liczenia płac dla nowych grup i ich dalszą modyfikację. Każdy składnik może mieć wzór określony przez użytkownika lub może być wyliczany standardowo.
– Opcja pożyczek (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa,pożyczki mieszkaniowe, itd.), umożliwiająca drukowanie standardowych formularzy, kontrolę nad udzielanymi pożyczkami oraz przekazywanie danych o ratach pożyczki do list płac.
– Rozdzielnik kosztów umożliwiający zestawienie składników płacowych, według zawartych w słownikach miejsc powstawania kosztów oraz ich standardowe przypisanie do poszczególnych pracowników.
– Opcja „Rekrutacja” – pozwalająca na zarządzanie wakatami w zakładzie pracy.
– Możliwość importu składników płacowych z systemów zewnętrznych.
– Zmianowe kalendarze czasu pracy.

 

Podstawowa funkcjonalność:

– Dane kadrowe i płacowe
– Ewidencja historii pracy
– Rejestracja obecności w pracy
– Umowy
– Wzorce czasu pracy
– Pełna obsługa zakładów pracy chronionej
– Listy płac
– Przelewy pracownicze
– Spójność i ochrona danych
– Składniki wynagrodzeń
– Algorytmy liczenia płac
– Przypomnienia
– Rejestracja Czasu Pracy (RCP)
– Zbiorówka płacowa
– Prowadzenie ewidencji w równoważnym czasie pracy
– Zestawienia, wydruki, formularze
– Eksport danych