HANDLOWO – MAGAZYNOWY System Streamsoft

HANDLOWO – MAGAZYNOWY

Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych oraz do wspomagania procesów związanych z obsługą sprzedaży i realizacją zakupów. Aplikacja jest w pełni zintegrowana ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft Prestiż.
Moduł jest w pełni zgodny z unijnymi standardami. Wspomaga pracę działu sprzedaży, poprzez korzystanie z rozbudowanego systemu umów, cenników, promocji oraz bieżącą kontrolę należności i zobowiązań. Dane zawarte w systemie Streamsoft Prestiż mogą być łatwo analizowane z wykorzystaniem aplikacji firmy Microsoft, np. Excel, Access oraz innych, korzystających z mechanizmów ODBC./p> e

Zaawansowane rozwiązania dostępne w wersji Streamsoft Prestiż:

– System elektronicznej wymiany dokumentów EDI
– Obsługa miejsc składowania
– Obsługa numerów seryjnych
– Obsługa zamienników
– Obsługa numerów katalogowych
– Obsługa numerów dostaw
– Obsługa współczynników rotacji i zalegania
– Obsługa deklaracji INTRASTAT
– Możliwość definiowania i realizacji „gratisów”
– Rejestracja oraz analiza sprzedaży utraconej
– Rejestracja i analiza braków w ofercie
– Definiowanie indeksów i nazw na dokumenty dla kontrahentów
– Grupowa realizacja dokumentów WZ
– Ewidencja i edycja zapytań ofertowych do dostawców
– Rejestracja umów z dostawcami i algorytmy kontroli ceny zakupu
– Ewidencja i edycja zamówień wewnętrznych
– Edycja zapotrzebowań wewnętrznych
– Planowanie przerzutów międzymagazynowych w firmach oddziałowych
– Obsługa kompletów
– Zestawienia proceduralne
– Eksport tabel bazy danych
– Możliwość dołączania do bazy, dokumentów powiązanych z kartoteką towarową i kontrahentem
– Przypisanie cen sprzedaży do magazynów
– Wczytywanie danych z kolektorów danych
– Możliwość definiowania specyficznych uprawnień dedykowanych do firmy
– Analiza rejestru logowania

 

Obsługa sprzedaży

– Oferty i zamówienia
– Umowy z kontrahentami – cenniki
– Warunki sprzedaży, limity, blokady
– EDI Elektroniczna wymiana dokumentów
– Emisja dokumentów sprzedaży
– Sprzedaż utracona
– Indeksy kontrahentów
– Wzorce dokumentów

 

Inne funkcjonalności:

– List przewozowy
– Kompletacja towarów
– Gratisy

 

Obsługa zakupów

– Zamówienia do dostawców
– Emisja dokumentów zakupu
– Zakupy w krajach UE i poza nimi

 

Obsługa magazynów

– Stany magazynowe
– Inwentaryzacja
– Emisja dokumentów magazynowych
– Obsługa opakowań
– Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
– Współpraca z aplikacją mobilną PRESELL
– Kontrola rozrachunków
– Zestawienia, raporty, analizy