FINANSE KSIĘGOWOŚĆ System Streamsoft

FINANSE KSIĘGOWOŚĆ

Moduł Finanse i Księgowość wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności. Aplikacja jest zgodna z ustawą o rachunkowości, dzięki projektowi wykonanemu przez polskich analityków, programistów i konsultantów z dziedziny rachunkowości oraz prawa gospodarczego.
W systemie Streamsoft Prestiż dostępne są funkcjonalności umożliwiające składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – co ułatwia i skraca
przedsiębiorcom czas załatwiania spraw podatkowych. Wśród zestawień dostępnych w module Finanse i Księgowość do systemu e-Deklaracje można wysyłać VAT-7 oraz VAT- UE.

f

Zalety modułu:

– Duża elastyczność modułu wynikająca z możliwości budowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w postaci wielopoziomowej i wielowymiarowej struktury drzewiastej.
– Prostota obsługi programu zapewniona przez wygodny interfejs użytkownika. Wykonywanie operacji możliwe jest na kilka sposobów, w zależności od indywidualnych upodobań.Wygląd programu, okna, kolejność i wielkość kolumn, sposoby sortowania, filtrowania, itp. są zapamiętywane dla każdego użytkownika niezależnie.
– Spójność struktury danych, wynikająca z zastosowania procedur kontrolujących kompletność transakcji.
– Wielopoziomowy system praw dostępu do poszczególnych opcji oraz zasobów.
– Łatwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika, poprzez prostą modyfikację standardowych ustawień systemu, np. wzorców dekretacji dokumentów, formularzy, itd.
– Moduł jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft Prestiż.

Zaawansowane rozwiązania dostępne w wersji Streamsoft Prestiż:

– Tworzenie wielu alternatywnych planów kont
– Tworzenie zaawansowanych wzorów w automatach księgowych
– Definiowanie oraz realizacja automatycznego rozdzielnika kosztów
– Zestawienia proceduralne
– Automatyczna dekretacja dokumentów po wystawieniu.
– Możliwość użycia wzorów w definicjach dekretów
– Definiowanie wyjątków w analitykach kont
– Typ dokumentu księgowego rozbudowanego o słowniki
– Możliwość zastrzeżenia rozrachunków z wybranymi kontrahentami dla uprawnionych operatorów.
– Elektroniczny import wyciągów bankowych
– Słownik zleceń umożliwiający powiązanie dowolnych analityk księgowych oraz wykorzystanie ich do dekretacji dokumentów związanych ze zleceniem.
– Możliwość budowania planu kont z wykorzystaniem znaków liter i cyfr.
– Możliwość prowadzenia równolegle rachunkowości bilansowej i podatkowej.
– Wycena rozrachunków na dowolny dzień (np. ostatni dzień roku obrachunkowego) z późniejszym oddzielnym obliczeniem różnic bilansowych i podatkowych.
– Tworzenie zaawansowanych analiz definiowanych przez użytkownika.
– Prowadzenie rachunków walutowych oraz przerzuty środków walutowych pomiędzy bankami/ kasami z zachowaniem metody wyceniania walutywg FIFO.
– Rozliczanie delegacji i zaliczki pracownika.

Podstawowa funkcjonalność:

– Plan kont
– Operacje księgowe
– Wzorce dekretacji dokumentów
– Walutowość
– Zestawienia, raporty, deklaracje
– Mechanizmy kontrolujące
– Pobieranie kursów walut
– Rok obrachunkowy
– Definiowanie wskaźników finansowych
– Import danych z innych systemów