ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ System Streamsoft

Zarządzanie produkcją

Metodologia wdrażania modułu zarządzania produkcją

Wytwórcy i producenci stale poszukują metod optymalnego zarządzania procesami produkcyjnymi i takiego ich sparametryzowania, aby koszty wytwarzania były jak najniższe. W celu zaspokojenia ich potrzeb firma Streamsoft stworzyła moduł przeznaczony do kompleksowego sterowania procesem produkcji w przedsiębiorstwie. Wspomaga on planowanie, wykonanie, kontrolę i analizę na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

Modelowe wdrożenia produkcji

Przeznaczone są dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Umożliwiają dostarczenie klientowi gotowych rozwiązań, z pominięciem długotrwałych analiz. Wdrożenia modelowe gwarantują optymalnie krótki czas wdrożenia i sprawny przebieg, korzystną cenę oprogramowania, dostosowaną do wybranego rozwiązania modelowego oraz ograniczenie do minimum zasobów ludzkich biorących udział we wdrożeniu po stronie klienta.

Dedykowane wdrożenia produkcji

Przeznaczone są dla średnich i dużych przedsiębiorstw, w których wymagane jest przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, w celu prawidłowego zamodelowania procesów produkcyjnych. Wdrożenia dedykowane umożliwiają dokładne odzwierciedlenie specyfiki funkcjonowania firmy w module Zarządzanie produkcją. Zaletą tego typu wdrożeń jest opracowanie rozwiązań dedykowanych, umożliwiających zobrazowanie w systemie procesów charakterystycznych dla danej firmy.

Techniczne Przygotowanie Produkcji TPP

Podstawowe funkcjonalności w obszarze TPP:
– Technologia produkcyjna
– Operacje technologiczne
– Technologia wiodąca
– Grupowe zmiany w technologii
– Kalkulacja kosztów produkcyjnych
– Karty pracy

Planowanie produkcji

Podstawowe funkcjonalności w obszarze planowania produkcji:
– Planowanie zdolności produkcyjnych
– Planowanie potrzeb materiałowych
– Horyzont czasowy w planowaniu Symulacja wykonania zlecenia produkcyjnego

Sterowanie produkcją

Podstawowe funkcjonalności w obszarze sterowania produkcją:
– Realizacja zlecenia produkcyjnego
– Meldunki zwrotne i sposoby składania
– Sposoby składania meldunków:
> za pomocą stacji roboczej
> za pomocą autonomicznych czytników kodów kreskowych
> za pomocą paneli dotykowych
> za pomocą komputerów przenośnych typu PDA
– Grupowe meldowanie
– Kontrola jakości
– Paletowanie
– Obsługa kooperacji
– Diagram Gantta