WYPOSAŻENIE System Streamsoft

WYPOSAŻENIE

Moduł Wyposażenie jest aplikacją wspomagającą pracę działu księgowości. Umożliwia ilościowo-wartościową ewidencję składników majątku nie zaliczanych do środków trwałych i nie podlegających amortyzacji, ale ewidencjonowanych na potrzeby inwentaryzacyjne.Adresowany jest do tych jednostek, dla których majątek stanowi ważny element w zarządzaniu i kształtowaniu polityki dyscypliny oraz dbałości o mienie.

 

Podstawowa funkcjonalność:

  • Ewidencja wyposażenia
  • Grupowanie wyposażenia
  • Dodatkowe informacje o wyposażeniu
  • Inwentaryzacja wyposażenia
  • Wydruki i zestawienia