PRELIMINARZ EŚP MODUŁY PROGRAMU enova365

PRELIMINARZ EŚP

Preliminarz EŚP jest dodatkowym modułem rozszerzającym funkcjonalność modułu enova Ewidencja Środków Pieniężnych. Moduł ten jest nowością w ofercie enova pozwala:

 1. zaprezentować  prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu
 2. zaprezentować  prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu
 3. wprowadzić plany przepływów finansowych na danych okres w ujęciu: globalnym i szczegółowym
 4. Śledzenie zaplanowanych wielkości preliminarza, z rzeczywistymi, wpływami/wydatkami z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów
 5. Możliwość ustawiania priorytetów dla płatności zobowiązań, wg których można realizować przelewy
 6. Dokonywać analizy wskaźnikowej rozliczeń (rotacja w dniach itp.) – kolejna wersja modułu.

Moduł Preliminarz EŚP wraz z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych  stanowi dla firmy dobre narzędzie do:

 • prognozowania i kontroli płynności finansowej
 • redukcji ryzyka utraty płynności
 • szczegółowej analizy rozrachunków kontrahentów, szczególnie niosących zagrożenie niewypłacalności
 • zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej
 • racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców