PROJEKTY MODUŁY PROGRAMU enova365

PROJEKTY

Moduł Projekty zawiera w sobie pełną funkcjonalność modułu CRM (bez Serwisu i Wypożyczeń) oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów.

FUNKCJONALNOŚĆ:

  1.Budżetowanie projektów:

 • tworzenie budżetu dla projektu,
 • planowanie kwot kosztów i przychodów, 
 • kwalifikacja kosztów (możliwość opisywania dokumentów za pomocą Opisu kontrolingowego),
 • wprowadzanie korekt, 
 • kontrolę kwot zrealizowanych przypisywanie dokumentów do projektów (co wpływa na stopień realizacji budżetu projektu), 
 • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów.
  2.Budżet może być planowany:

 • w ujęciu wyłącznie wartościowym (kwota kosztów i przychodów)
 • w ujęciu ilościowo-wartościowym (dodatkowe planowanie np. zapotrzebowania na materiały)
 • lub w modelu mieszanym – część pozycji będzie miała planowane wyłącznie wartości, a część wartości i ilości.
  3.Moduł enova Projekty zawiera pełną funkcjonalność modułu enova CRM, który umożliwia:

 • ewidencjonowanie wszelkich kontaktów z kontrahentami, 
 • podpinanie załączników do zrealizowanych zdarzeń i planowanych zadań,
 • łączenie zdarzeń oraz zadań dotyczących np. jednego kontrahenta w projekty,
 • łączenie kilku projektów w kampanie.