CRM MODUŁY PROGRAMU enova365

CRM

Moduł CRM przeznaczony jest do gromadzenia i zarządzania informacjami o kontrahentach oraz działalności związanej z relacjami z tymi kontrahentami.
Zasadniczym elementem CRM-u jest rejestracja zadań oraz zdarzeń powiązanych z kontrahentami.
Działania (zadania i zdarzenia) związane z jednym klientem i zmierzające do osiągnięcia określonego celu można łączyć w projekty. Natomiast grupa projektów związanych z wieloma klientami, ale mających wspólny cel może zostać połączona w kampanię.
Szczególną cechą enova CRM jest pełna integracja z pozostałymi modułami systemu ERP. Wszystkie moduły systemu korzystają ze wspólnej bazy klientów, możliwe jest powiązanie dokumentów handlowych i księgowych z poszczególnymi zadaniami, zdarzeniami i zleceniami serwisowymi (np. dokumentu RW wykorzystanych do naprawy części).

FUNKCJONALNOŚĆ:

 • Kontrahenci
 • Umożliwia tworzenie listy kontrahentów, a formularz kontrahenta daje wgląd do wszystkich danych o kliencie zebranych w systemie.

 • Zdarzenia i zadania 
 • Rejestracja i przyporządkowanie do właściwego kontrahenta historii konatku oraz zadań do wykonania w przyszłości, można je wyróżniać na liście za pomocą mechanizmu kolorowania.

 • Projekty
 • Grupa zadań i zdarzeń odnoszących się do jednego kontrahenta realizowana w celu osiągnięcia zdefiniowanego celu.

 • Kampanie
 • Grupa projektów powiązana różnymi kontrahentami mająca wspólny cel.

 • Zasoby
 • Lista wspomagająca zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (np. wyposażenie, maszyny i narzędzia); umożliwia dodanie rezerwacji na poszczególnym elemencie w korelacji z Kalendarzem.

 • Teczki
 • Odzwierciedlenie papierowej teczki, w której gromadzone są informacje na dowolnie wybrany temat. Teczka może składać się z elementów umieszczonych w różnych miejscach w systemie.

 • Moje zadania
 • Lista wyświetla danemu operatorowi zadania, które zostały mu przydzielone, jak i zadania, które sam przyporządkował innym użytkownikom.

 • Korespondencja seryjna 
 • Umożliwia przygotowanie szablonu listu, a następnie wydrukowanie go dla wskazanych kontrahentów w celu realizacji wysyłki pocztą tradycyjną lub automatyczne wysłanie pocztą elektroniczną. Korespondencja skierowana do poszczególnych kontrahentów jest zapamiętywana jako zdarzenia związane z adresatem.

 • Wizytówki 
 • Mechanizm porządkujący bazę kontrahentów, wykorzystywany do ewidencji kontaktów z potencjalnymi Klientami. W przypadku zmiany statusu Klienta na aktywny, wizytówkę można przekształcić do kartoteki kontrahenta, zachowując tym samym pełną historię kontaktu. 

 • Opiekun kontrahenta 
 • Przypisanie kontrahenta do operatora w celu podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun kontrahenta może przyjmować status główny (podstawowy opiekun kontrahenta) lub zastępca (osoba, która zastępuje np. w przypadku nieobecności). 

 • Kreatory 
 • Narzędzie pozwala wprowadzać za pomocą jednego okna dane do wielu miejsc w systemie bez konieczności przechodzenia miedzy zakładkami czy modułami programu. Funkcjonalność ta związuje w jeden formularz np. kampanie, projekty oraz korespondencję seryjną. W module CRM kreatory dostępne są zarówno na poziomie listy, jak i formularza projektów.

 • Załączniki 
 • Możliwość przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z kontrahentami: umowy, oferty, zamówienia, oświadczenia. Załączniki mogą mieć dowolny format .pdf, .doc, .xml, .jpg, png.