DELEGACJE SŁUŻBOWE MODUŁY PROGRAMU enova365

DELEGACJE SŁUŻBOWE

Moduł  enova Delegacje służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencje wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości  informacji o wyjazdach służbowych pracowników. Zintegrowany z modułami: Księga Handlowa, Księga Podatkowa, a także   z modułem Kadry Płace  w zakresie odnotowania nieobecności w z tytułu wyjazdu służbowego.

Funkcjonalność:

 1. ewidencja poleceń wyjazdu służbowego wraz z wydrukiem
 2. automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych
 3. obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy
 4. rejestrowanie rachunków krajowych i zagranicznych (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki), które są  przeliczane na właściwą walutę według obowiązującego kursu
 5. ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje
 6. tabela państw
 7. tabela stawek diet oraz limitów za nocleg
 8. pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych oraz stawek za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych
 9. automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych
 10. rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet delegacji służbowych

Moduł enova Delegacje służbowe to:

 • zmniejszenie pracochłonności obsługi delegacji krajowych i zagranicznych
 • kontrola kosztów wyjazdów służbowych
 • pełna informacja analityczna  o wyjazdach pracowników na delegacje służbowe