KADRY PŁACE I HR MODUŁY PROGRAMU enova365

KADRY PŁACE I HR

enova365 Kadry Płace i HR - ikonaSkutecznie zarządzaj zasobami ludzkimi. System kadrowo-płacowy przeznaczony jest do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Odpowiednia parametryzacja gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być zrealizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Program współpracuje z Programem Płatnika (bez potrzeby dodatkowej konfiguracji) i dowolnymi czytnikami – Rejestratorami Czasu Pracy (RCP).

Kartoteki pracowników

Z enova365 uporządkujesz wszystkie dokumenty związane z pracownikami: dane personalne, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, aneksy czy zaświadczenia. Zautomatyzowany system przypomina o zbliżających się terminach badań okresowych czy wymaganych szkoleniach. Oprogramowanie jest dostosowane do prowadzenia elektronicznych teczek pracowniczych.Obszar kadr oprogramowania enova365 pozwala także na ewidencjonowanie czasu pracy, w tym nadgodzin i limitów nieobecności.

Samoobsługa pracownicza

enova365 usprawnia obieg dokumentów firmowych i automatyzuje rutynowe działania. Pulpit pracowniczy pozwala pracownikowi na samodzielne składanie w systemie wniosku urlopowego, zgłoszenie delegacji czy innego wyjścia służbowego. Z kolei w Pulpicie kierownika przełożeni dostają powiadomienia o złożonej prośbie i mogą ją zaakceptować, nawet będąc poza biurem. Pulpity dostępne są poprzez przeglądarkę, a także za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Rozliczanie płacenova365 Kadry Place i HR

Obszar płac pozwala na rozliczanie etatów i zleceń. enova365 obsługuje w tym zakresie zarówno małe i duże przedsiębiorstwa, jak i firmy o rozbudowanej strukturze. System pozwala na indywidualne definiowanie cech, co daje dużą swobodę w konfigurowaniu składników wynagrodzeń. Umożliwia także naliczanie płac w wielu walutach.

e-deklaracje i Płatnik

Usprawnij comiesięczne procesy rozliczania deklaracji ZUS oraz PIT dzięki wykorzystaniu enova365. System pozwala na generowanie deklaracji rozliczeniowych, wysyłanie ich do programu Płatnik. Dzięki e-Deklaracjom na koniec roku wygenerujesz PIT dla swoich pracowników. enova365 dostosowana jest także do rozliczania pracowników niepełnosprawnych – w systemie przygotujesz deklaracje Wn-d i prześlesz do programu SODiR Offline. Jeżeli potrzebujesz tworzyć raporty statystyczne do GUS (np. Z-03, DG-1), w łatwy sposób, nie tracąc czasu wygenerujesz je w systemie.

HR i Rekrutacja

Obszar kadrowo-płacowy enova365 wspiera codzienną pracę Twojego działu HR. Pomoże zautomatyzować powtarzające się czynności, tym samym oszczędzając czas i optymalizując procedury. Z oprogramowaniem enova365 proces naboru jest łatwiejszy i zautomatyzowany. Określone osoby mogą mieć wgląd do poszczególnych etapów procesu i analizować jego postęp od momentu wpłynięcia CV aż do chwili zatrudnienia. System ocen pracowniczych również staje się prostszy, a dostęp do niego mogą mieć zarówno pracownicy, jak i przełożeni. Obie strony mogą wpływać na podjętą decyzję i zawsze wrócić do jej uzasadnienia.