FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ MODUŁY PROGRAMU enova365

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

enova365 Finanse i księgowość - ikonaenova365 pomoże Twojej firmie w prowadzeniu pełnej księgowości (Księgi Handlowej), księgowości uproszczonej (Księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) oraz ewidencji środków pieniężnych i rozliczeń.

Oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane, abyś zdążył przygotować się na każdą nadchodzącą zmianę, a elastyczność konfiguracji umożliwia rozbudowanie planu kont, struktury ewidencyjnej oraz domyślnych ustawień w dowolny sposób.

Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 lipca 2018 roku do odpowiedniego urzędu nie tylko należy przekazywać JPK_VAT, ale na żądanie organu podatkowego możesz zostać wezwany do przedstawienia jednej z pozostałych struktur JPK. enova365 umożliwia generowanie i wysyłkę wszystkich struktur JPK, w tym objętą obowiązkiem comiesięcznego dostarczania do Urzędu Skarbowego – strukturę JPK_VAT. Dodatkowo system wyposażony jest w mechanizm, który weryfikuje spójność i poprawność danych wygenerowanego przez Ciebie JPK.

e-Deklaracje

Oprogramowanie enova365 w łatwy i szybki sposób umożliwia wygenerowanie oraz późniejszą wysyłkę e-Deklaracji podatku VAT oraz podatku dochodowego, takich jak VAT-7, VAT-EU, VAT-27 oraz CIT-8. Daje również dostęp do automatycznej lub ręcznej korekty dokumentów podatkowych.

Rozrachunki i rozliczeniaenova365 Finanse i ksiegowosc - mockup

Program księgowy enova365 posiada mechanizmy, które pomogą Ci zachować spójność między rozrachunkami i księgowaniami na kontach. Usługa webservice umożliwia kontrolowanie i wykonywanie czynności na operacjach bankowych bezpośrednio z poziomu enova365 bez konieczności logowania się do systemu bankowego, a moduł Windykacja wspiera pracę działu rozliczeń poprzez automatyzację procesów generowania dokumentów oraz monitorowania dłużnika Twojej firmy (np. wysyłając powiadomienia drogą elektroniczną).

Raportowanie i Business Intelligence

System pozwala na ustawianie indywidualnych KPI i ich śledzenie. Agreguje także dane z różnych źródeł i tworzy raporty. Są one dostępne zarówno w wersji okienkowej, jak i mobilnej oprogramowania.