BUSINESS INTELLIGENCE MODUŁY PROGRAMU enova365

BUSINESS INTELLIGENCE

enova365 BI - ikonaBI pomoże Twojej firmie w skutecznym podejmowaniu decyzji biznesowych. Obszar jest pomocny także w szybkim sprawdzeniu statusów realizowanych w firmie procesów, a wszystko dzięki klarownym wskaźnikom, które można samodzielnie tworzyć. Moduł BI pomaga w tworzeniu raportów w dowolnej formie: wskaźnika, tabeli czy wykresu.

Business Intelligence jest dostępny we wszystkich podstawowych obszarach enova365. Możesz wybrać CRM czy księgowość, gdzie wyświetlane będą pożądane dane i wskaźniki.

 

Praktyczne wskaźniki

BI pozwala na dowolne definiowanie wskaźników efektywności (KPI), które umożliwiają szybkie i łatwe monitorowanie postępu pracy w Twojej firmie. Z jednej strony możesz na bieżąco analizować, czy postawione cele są realizowane, na jakim etapie jest dany handlowiec lub jaki jest stan nadgodzin pracowników Twojego przedsiębiorstwa, drugiej zaś wskaźniki mogą odnosić się do kwestii finansowych, np. porównywania wartości sprzedaży w czasie.

Wiele źródeł danychenova365 Business Intelligence - mockup

BI jest otwarty na integrację, dzięki czemu możesz w jednym miejscu analizować dane pochodzące z różnych źródeł. Możesz także uzyskać tylko szczegółowe dane, np. dotyczące obrotu konkretnego handlowca w określonym regionie. Wszystko, czego potrzebujesz, możesz mieć w jednym miejscu i korzystać w dowolnym momencie.

Domeny – widoki SQL

Widoki baz danych SQL tworzą domeny, które służą do generowania raportów. Tworzenie domen nie wymaga wiedzy programistycznej, jest proste i intuicyjne. Dzięki temu masz możliwość odczytywania stworzonych raportów w MS Excel. Dostęp do zewnętrznych narzędzi pozwala na wizualizacje danych w preferowanym rozwiązaniu analitycznym, np. Power BI.