Przetargi

Wyniki przetargu

Prosimy o zapoznanie się z informacją o wyborze Wykonawcy dotyczy zapytania ofertowego nr 1/POPW/2017 z dnia 02.06.2017: Informacja o wyborze wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr. 1/POPW/2017

Zapytanie ofertowe nr. 1/POPW/2017 Szanowni Państwo, Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego związanego z  internacjonalizacją firmy MIKOMP Jan Urjasz (zwanego dalej Modelem biznesowym). Model biznesowy będzie stanowił rezultat projektu realizowanego w ramach działania 1.2 PO PW i będzie sporządzony zgodnie obowiązującym wzorem Modelu biznesowego, określonym w dokumentacji działania […]