Wyniki przetargu

Prosimy o zapoznanie się z informacją o wyborze Wykonawcy dotyczy zapytania ofertowego nr 1/POPW/2017 z dnia 02.06.2017:

Informacja o wyborze wykonawcy