Zapytanie ofertowe nr. 1/POPW/2017

Zapytanie ofertowe nr. 1/POPW/2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego związanego z  internacjonalizacją firmy MIKOMP Jan Urjasz (zwanego dalej Modelem biznesowym). Model biznesowy będzie stanowił rezultat projektu realizowanego w ramach działania 1.2 PO PW i będzie sporządzony zgodnie obowiązującym wzorem Modelu biznesowego, określonym w dokumentacji działania 1.2. PO PW, nabór 2017.

Termin składania ofert: 12.06.2016

Do zapytania ofertowego załączamy:

Zapytanie ofertowe

załączniki

wzór modelu biznesowego