Ujednolicona Komunikacja (UC)

 

 

System Ujednoliconej Komunikacji (ang. Unified Communication) jest to system, dzięki któremu możemy korzystać ze zbioru funkcji komunikacyjnych, które usprawniają wykonywanie codziennych czynności służbowych. Takie rozwiązania daje nam możliwość skupienia się na treści komunikacji a nie na sposobie jej zapewnienia.

Rozwiązania UC pozwalają znacznie zredukować koszty IT, komunikacji telefonicznej i podróży biznesowych. UC integruje telefonię, tele i wideokonferencje, pocztę elektroniczną oraz komunikację natychmiastową w jeden interfejs użytkownika.