USŁUGI WDROŻENIOWE Usługi IT

USŁUGI WDROŻENIOWE

Wdrożenie systemu informatycznego wspomagania zarządzania to proces złożony, obarczony pewnym ryzykiem niepowodzenia.
Dlatego, aby zmniejszyć owe ryzyko do minimum, oferujemy naszym klientom przeprowadzenie określonych działań, które wykonane w sposób skrupulatny i według określonych procedur doprowadzają do zakończenia przedsięwzięcia informatyzacji pełnym sukcesem.

Standardowo, proces wdrożenia aplikacji składa się z następujących głównych działań:

1. ANALIZY BIZNESOWE

 • analiza opłacalności projektu
 • wybór optymalnego projektu dla klienta

2. ANALIZY WDROŻENIOWE

 • analiza wstępna przedwdrożeniowa
 • lokalizowanie punktów newralgicznych
 • opracowanie projektu wdrożenia

3. OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI APLIKACJI

 • dostawa sprzętu i jego instalacja
 • instalacja aplikacji
 • analiza parametrów konfiguracja aplikacji
 • weryfikacja zastosowanych rozwiązań
 • zmiana parametrów zakwalifikowanych w analizie do zmiany
 • testowanie końcowe aplikacji
 • migracja danych z poprzedniego systemu
 • przygotowanie do eksploatacji aplikacji
 • nadzór nad eksploatacją aplikacji
 • szkolenia użytkowników

W zależności od stopnia skomplikowania wdrożenia i jego rozmiaru, proces wdrożenia trwa od miesiąca do kilku miesięcy. Ze względu na jego złożoność koszty wdrożenia określane są każdorazowo w sposób indywidualny na podstawie pracochłonności wykonania poszczególnych etapów.