USŁUGI TECHNICZNE Usługi IT

USŁUGI TECHNICZNE

1. INSTALACJA SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Podstawowym elementem infrastruktury informatycznej w każdym przedsiębiorstwie jest właściwie dobrany system serwerowy, spełniający wymagania wydajności i bezpieczeństwa.
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia systemów serwerowych:

 • Analiza indywidualnych wymagań oraz uwarunkowań techniczno-infrastrukturalnych
 • Inwentaryzacja zasobów IT
 • Zakup i dostarczenie sprzętu
 • Instalacja i konfiguracja systemów serwerowych
 • Migracja danych
 • Instalacja i konfiguracja usług terminalowych
 • Instalacja i konfiguracja serwerów pocztowych
 • Analiza wydajności systemu
 • Serwis powdrożeniowy

2. WIRTUALIZACJA MASZYN

Technologia ta  umożliwia wielu aplikacjom działanie na wielu systemach operacyjnych uruchomionych na tym samym fizycznym serwerze z wykorzystaniem wolnej mocy obliczeniowej. Umożliwia to optymalne rozdzielenie zasobów procesora, pamięci RAM i dysku twardego pomiędzy wiele działających jednocześnie procesów. Każde z utworzonych środowisk jest odseparowane i może działać niezależnie od innych, przy czym z punktu widzenia aplikacji, zachowuje się jak odrębna maszyna.
Najważniejsze zalety wirtualizacji serwerów:

 • Optymalizacja dostępnych zasobów – lepsze wykorzystanie posiadanego sprzętu;
 • Środowiska są tworzone szybko i na bieżąco, zgodnie z aktualnymi potrzebami firmy;
 • Oszczędność kosztów – zakup jednego, mocniejszego serwera często jest tańszym rozwiązaniem niż kupowanie po 5 – 10 słabszych maszyn.
 • Możliwość dostosowania przydziału CPU, RAM i HDD do aktualnych potrzeb danej aplikacji;
 • Stworzenie szablonów, które umożliwiają bardzo szybkie uruchomienie nowego środowiska wirtualnego dla działania konkretnego systemu operacyjnego lub aplikacji;
 • Możliwość przenoszenia środowisk wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi, przy ciągłości działania uruchomionych aplikacji

3. ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT

Zarządzanie zasobami IT to systematyczny proces aktywnego użytkowania, modernizacji, odtwarzania i likwidacji zasobów z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstwa.
Oferujemy kompleksowe zarządzanie wszystkimi kluczowymi zasobami i procesami IT w organizacji Klienta zarówno infrastrukturą sprzętową i oprogramowaniem
Korzyści wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Oprogramowaniem:

 • integralność i uczciwość
 • wyeliminowanie zagrożeń w procesie przekształceń własnościowych, fuzji przedsiębiorstw
 • oszczędności finansowe
 • nadążanie za zmianami technologicznymi
 • unikanie problemów z komunikacją i przesyłaniem danych
 • bezpieczeństwo i zaufanie