Nowa wersja enova365 – 2404.0.0 Aktualności

Nowa wersja enova365 – 2404.0.0

enova365 2404.0.0

W dniu 22.04.2024 r. opublikowano wersję enova365 oznaczoną numerem 2404.0.0. Szczegóły zmian dostępne są w ulotce.

W wersji udostępnione zostały nowości funkcjonalne zwłaszcza w modułach Projekty i budżetowanie, Produkcja, Business Intelligence, Nieruchomości i Handel.

Przypominamy, że od wersji 2404 system enova365 jest udostępniany wyłącznie w oparciu o nową technologię, jaką jest Microsoft .NET6. Więcej informacji o enova365 w wersji .NET6 przeczytasz w artykule.

 

W Module Handel:

 • Ceny i rabaty – Dodano możliwość rejestrowania historii cen. Funkcjonalność związana jest z dyrektywą Omnibus i oparta o parametr na definicji ceny.
 • Umowy cykliczne – Na dokumencie Umowy umożliwiono zarejestrowanie pozycji dwóch typów: usługi realizowanej cyklicznie i pozycji, której podstawą wyliczenia ilości jest odczyt z licznika.

 

W module Nieruchomości:

 • Nieruchomości – Dodano nowy mechanizm rozliczeń najmów, odczytów liczników oraz usług obiektów nieruchomości.
 • Nieruchomości – Na obiektach liczników w obszarze Nieruchomości dodano pole Lokalizacja. Pozwoli to na określanie konkretnego umiejscowienia licznika, jeśli nie znajduje się on w lokalizacji nieruchomości nadrzędnej.

 

W module Praca Hybrydowa:

 • Rezerwacje stanowisk pracy – Dodano możliwość graficznej rezerwacji stanowisk pracy.

 

W module Business Intelligence:

 • Raporty przestawne – Rozbudowalno funkcjonalność ustawień układu Raportu przestawnego o możliwość zapisu filtrowania. Powoduje to, że wartości ustawione w filtrze, zarówno z poziomu pola, jak i edytora filtrów, zapisywane są w układzie.
 • Merytoryczne – obszar CRM – Wprowadzono nowe modele danych dotyczące floty oraz przygotowano modele danych analizujące budżetowanie rozszerzone prowadzone w wariancie okresowym
 • Merytoryczne – obszar księgowy – Wprowadzono domeny zbierające dane z preliminarza i jego rozliczenia.

 

W module Projekty i Budżetowanie:

 • Budżetowanie – Dodano definicje budżetów, w których zebrano wszystkie parametry związane z budżetem.
 • Budżetowanie – W definicji projektu dodano możliwość określenia listy definicji budżetów, według których będzie można tworzyć budżety pod dodawanymi projektami oraz oznaczenia jednej jako domyślna.
 • Budżetowanie – Przy definicji budżetu dodano możliwość określenia, czy parametry budżetu – np. Sposób rozliczania, Typ okresu i Wariant rozliczania – mają wynikać ściśle z wybranej definicji, czy można je ustawiać bezpośrednio na tworzonym budżecie (parametr „Możliwa modyfikacja parametrów budżetu”).
 • Budżetowanie – Do nagłówka budżetu dodano symbol definicji.

 

W module Produkcja:

 • Ogólne – Dodano nową bazę demonstracyjną o nazwie „Produkcja zaawansowana”, dedykowaną potencjalnym użytkownikom na zapoznanie się z funkcjonalnością modułu.
 • Meldunki – Na meldunku produkcyjnym dodano nową czynność: „Rozlicz materiały”, która generuje dokumenty rozchodu dla posiadanych na magazynie materiałów, wskazanych na meldunku.
 • Zlecenia produkcyjne – Dodano nową funkcjonalność wystawiania zleceń produkcyjnych do pozycji zamówień od odbiorców.
 • Zlecenia produkcyjne Dodano nowy obszar o nazwie „Pozycje zleceń’ w sekcji Realizacja produkcji.