Nowa wersja enova365 – 2010.1.3 Aktualności

Nowa wersja enova365 – 2010.1.3

enova365 2010.1.3

W dniu 9 listopada 2020 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2010.1.3 z serii wersji 2010.

W wersji udostępniono:

 1. Nowy moduł enova365 Praca Zdalna. Rozwiązanie wspiera funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz organizacji pracujących w trybie home-office bądź w modelu rozproszonym. Pozwala na skuteczne zarządzanie zadaniami, delegowanie pracy i śledzenie postępów projektów. Do jego podstawowych funkcjonalności należą:
 • planowanie pracy oraz zadań z uwzględnieniem czasu potrzebnego na ich wykonanie,
 • rejestrowanie czasu pracy poświęconego na wykonanie zadania,
 • analizowanie i raportowanie z przypisanych zadań.

Dedykowane funkcjonalności zapewniają pełne wsparcie na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej firmy:

 • dla kadry kierowniczej przygotowano rozwiązania umożliwiające stały monitoring zadań zleconych podwładnym, delegowanie nowych zadań oraz ich rozliczanie,
 • pracownikom administracji i działów kadrowych umożliwiono zdalne ewidencjonowanie, monitorowanie oraz rozliczanie czasu pracy,
 • pozostali pracownicy mogą na bieżąco planować oraz kontrolować czas, zakres i liczbę wykonywanych zadań oraz szybko raportować do przełożonego,
 • wszyscy pracownicy mogą na bieżąco komunikować się ze sobą, niezależnie od miejsca oraz czasu wykonywania zadań.

Wykorzystując moduł enova365 Praca Zdalna, organizacja otrzymuje:

 • wsparcie pracy rozproszonej – moduł wspiera organizację pracy firm na każdym poziomie,
 • koordynowanie zadań wieloetapowych,
 • delegowanie, kontrolę stanu wykonania i rozliczanie zadań – całościowa historia pracy nad projektem pozwala w łatwy sposób delegować zadania i sprawnie komunikować,
 • ewidencjonowanie czasu pracy – łatwa ewidencja czasu poświęconego na działania pozwala w prosty sposób raportować codzienną pracę,
 • raportowanie.

Nowy moduł udostępniony został zarówno w wersji okienkowej, jak i przeglądarkowej systemu. Funkcjonalność modułu Praca Zdalna dostępna jest również kontekstowo w Pulpicie Pracownika oraz Pulpicie Kierownika.

 1. Zmiany w przepisach obowiązujące od 1 listopada 2020 roku w obszarze modułu Kadry Płace.

Wprowadzony został mechanizm obsługujący udostępnianie listy osób przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.