Nowa wersja enova365 – 2005 Aktualności

Nowa wersja enova365 – 2005

enova365 2005

W dniu 3 czerwca 2020 na stronie www.enova.pl została opublikowana wersja 2005.0.0 enova365, która zawiera szereg zmian, m.in. w module Kadry Płace zmiany aktualizacji wskaźników, wyliczenia kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. W modułach Księgowych zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020 roku oraz wprowadzono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej.

Wszystkie szczegóły można znaleźć w zakładce o aktualnych wersjach systemu enova365.